Intervisie

Werken in groepsverband is inspirerend. Je leert van elkaar en kunt energie met elkaar delen. Al vanaf jongs af aan word het gestimuleerd om samen te werken en elkaar te versterken met positieve energie. Een intervisor probeert dit proces verder uit te diepen bij groepen die tegen problemen aan lopen op de werkvloer. Een groepsgevoel dat hersteld moet worden.

Wanneer er binnen een groep ongewenste situaties ontstaan wil je dit kunnen bespreken met collega's. Echter, door een dusdanige betrokkenheid van alle medewerkers is het soms lastig om een vicieuze cirkel te doorbreken waarbij iedereen dezelfde emoties voelt omdat ze in dezelfde situatie verzeild zijn geraakt. Dan is het van belang dat een intervisor dit soort processen op de juiste manier begeleidt op basis van bestaande methodieken, waardoor mensen weer als een team gaan presteren en werken. We bouwen samen als team naar een beter functionerend team. Dit leidt tot meer positieve energie omdat je samen streeft naar een hoger doel.

Intervisie is geen sessie op zich, maar trajecten komen meerdere keren terug om processen bij te sturen en verder te optimaliseren. Iedereen binnen een intervisie komt aan het woord en levert actief een bijdrage aan het proces. Op deze manier krijg je tools in handen om jezelf op persoonlijk vlak en binnen een groep verder te ontwikkelen.

Wil je meer weten over intervisie en de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op.

 
E-mailen
Bellen
Map